Nuttige websites

Websites

Algemeen

www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/voor-de-geboorte/
Prenatale dienstverlening van Kind en Gezin.

http://www.gezondheidenwetenschap.be/

www.expertisecentrakraamzorg.be

Gezond leven

Voeding

www.vigez.be/voeding_en_beweging
Informatie over voeding en beweging; Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.

www.mijndriehoek.be
http://vig.kanker.be

De site van mijn actieve voedingsdriehoek.

www.gezondheidstest.be
Test je gezondheid, Vlaams Insitituut voor Gezondheidspromotie.

www.eetexpert.be
Een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid gericht op eet- en gewichtsproblemen, met verschillende methodieken

www.belgium.be/nl/gezondheid/gezond_leven/voeding/voedselveiligheid/
Portaalsite over voedselveiligheid
 

Alcohol – roken - drugs

www.druglijn.be (078/15.10.20)
Bij De DrugLijn vind je objectieve en up-to-date informatie over alcohol, drugs, pillen en gokken. Stel anoniem je vragen via telefoon, e-mail, chat of via Skype.

www.tabakstop.be
Tabakstop is een gratis dienst waarmee u contact kan opnemen als u hulp nodig hebt om te stoppen met roken. Ook informatie over artsen en rookstopcentra.

www.vlaanderenstoptmetroken.be
Als bedrijf, school, gemeente of zorgverstrekker op zoek naar inspiratie en ondersteunende materialen voor een eigen actie rond stoppen met roken?

www.rookvrijezwangerschap.be
Informatie voor ouders, kinderen en gezondheidswerkers omtrent de gevaren van roken tijdens de zwangerschap en de mogelijkheden die er bestaan om te stoppen met roken.

www.alcoholenzwangerschap.nl
De gevolgen van alcoholgebruik rondom de zwangerschap en 10 vragen van aanstaande moeders hierover.
 

Gewicht

http://bmi.hartstichting.nl/index.html?init=1
http://groeiweb.pgdata.nl/BMIcalculator/calculator.asp
BMI online berekenen
 

Reizen

www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nzwangerschap.pdf
Informatie over reizen en zwanger worden, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 

Websites

Zwanger worden

www.zwangerwijzer.nl
Is een Nederlandse website die je helpt met je voorbereiding op je zwangerschap.

www.zwangerstraks.nl
Indien er gezondheidsrisico’s zijn voor jou en je baby kan je nuttige informatie vinden op deze website.

www.slikeerstfoliumzuur.be
Hier vind je aanvullende informatie over de inname van foliumzuur.

www.testjevruchtbaarheid.be
Deze website informeert je over je vruchtbaarheid en over alles wat je kan doen om die te optimaliseren. Je kan er ook je eigen vruchtbaarheid testen.

www.ovulatie-berekenen.com/bereken-ovulatie
Ovulatie calculator.

www.deverdwaaldeooievaar.be.
Vruchtbaarheidsproblemen en –behandelingen. Hier kan je  terecht per mail of je kan onderling contacten leggen via het forum of de chat, allemaal begeleid door vrijwillige zorgverstrekkers en (ex-)patiënten.
 

Infecties

www.seksualiteit.be
Lees meer over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv, lichaam en seks, seks in relaties, seksueel misbruik en seksuele voorlichting.

www.sensoa.be
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

www.levenmethiv.be
Lees alles over leven en omgaan met hiv en aids, de diagnose, erover praten, seks en relaties, gezond leven en het aanbod van Sensoa Positief.

www.hepatitisc.be
Vereniging voor hepatitis C.

www.vrgt.be
Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding vzw.
 

Omgeving

www.fmp-fbz.fgov.be
Fonds voor de beroepsziekten. Onder meer informatie over arbeidsrisico’s en werkverwijdering omwille van zwangerschap.

www.geweldenzwangerschap.be
Deze website geeft informatie over geweld tijdens de zwangerschap.

www.caw.be
Centrum voor Algemeen Welzijn. Het CAW biedt hulp bij al je welzijnsvragen (078/15.0 3.00).

www.tele-onthaal.be
Tele-onthaal. Praten is de eerste stap. Bel gratis 106 voor een anoniem gesprek (24/24u) of chat op de website.

Websites - Zorgverlener

Gezond leven

www.vad.be/hethuis
online-leertraject over motiverende gespreksvoering.
 

Voedingsaanbevelingen voor België (HGR 2015)

Omgeving

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=616
Bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk tegen risico’s van chemische agentia’s.

www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=617
Bescherming tegen de risico’s aan blootstelling van kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk.

www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=2128
Staatsblad (lijst met schadelijke stoffen).

www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/IX_Lasdampen/Lasrookbrochure_NL_2002.pdf
Lasrookbrochure (NED).

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=606
Algemene richtlijnen over omgevingsfactoren op het werk zoals ventilatie, thermische omgeving, geluidsomgeving, trillingen, verlichting, ioniserende straling, optische straling, elektromagnetische velden.

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=637
Informatie over moederschapsbeschermingsregels.

www.zuinigmetstraling.be
informatie over straling.

www.lareb.nl/teratologie
Teratologie Informatie Service (reprotoxische stoffen).

 

Medisch

www.bcfi.be
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.

https://pharm.kuleuven.be/apps/cybele/CybeleN/intronl/introzw_n.htm
Cybele verschaft informative over het gebruik van medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding.

www.lareb.nl/teratologie
Teratologie Informatie Centrum (TIS) is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen (zoals straling, infectieziekten, voeding) tijdens en voorafgaand aan de zwangerschap en het geven van borstvoeding op het ongeboren kind en de vruchtbaarheid.

Websites - Organisaties

Opdrachtgever

www.zorg-en-gezondheid.be
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 

Project consortium

www.ugent.be
Universiteit Gent

www.UCVVGent.be
Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde
 

Beroepsorganisaties

www.domusmedica.be

www.vvog.be

www.vbov.be

www.UVV.be

Andere

www.anbn.be
Vereniging Anorexia Nervosa Boulemia Nervosa.

www.caw.be
Centrum voor Algemeen Welzijn.

www.hepatitisc.be
Vereniging voor hepatitis C.

www.itg.be
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

www.kindengezin.be/
Vlaamse openbare instelling voor hulp en advies over welzijn van kinderen.

www.netwerktegenarmoede.be
Voor meer informatie over armoede.

www.sensoa.be
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

www.spinabifida.be
Belgische voor spina bifida en hydrocephalus.

www.vad.be
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

www.vigez.be
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie.

www.vrgt.be
De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding.

www.vvgg.be
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg