Op het werk - Zorgverlener

Advies

Verwijs naar de bedrijfsarts indien er mogelijk sprake is van blootstelling aan schadelijke stoffen. Deze kan beoordelen of er werkelijk sprake is van reprotoxische, mutagene of carcinogene stoffen.

In een aantal beroepen bestaat er een verhoogde kans op contact met schadelijke stoffen of radioactieve straling die verminderde vruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen en/of vroeggeboorte kunnen veroorzaken. Waarschijnlijk zijn de stoffen die schadelijk zijn voor het begin van de zwangerschap ook risicovol in de periode dat er zwangerschapswens is. In de preconceptiefase is het van belang dat blootstelling aan schadelijke stoffen geminimaliseerd of vermeden wordt.


Dit geldt onder andere voor vrouwen en mannen werkzaam in:

  • Chemische of farmaceutische industrie
  • Apotheken
  • Medische diensten, zoals operatiekamers, RX
  • Isotopenlaboratoria
  • Drukkerijen, chemische wasserijen
  • Schilders

De werkgever is wettelijk verplicht de risico’s van schadelijke stoffen op de vruchtbaarheid in kaart te brengen en eventueel preventieve maatregelen te nemen (NHG) tijdens de zwangerschap. Voor vrouwen die proberen zwanger te worden, bestaat er nog geen wettelijke bescherming.

Voor publiek

Meer informatie