Mannen & Gewicht

Bij mannen bestaat er minder bewijs dat het gewicht een invloed heeft op de mannelijke vruchtbaarheid dan bij vrouwen. Mannen met een BMI > 25 kg/m2 (overgewicht of obees) of <20 kg/m2 (ondergewicht) zouden een toegenomen risico kunnen hebben op onvruchtbaarheid. Meer studies zijn noodzakelijk om deze relatie aan te tonen.

Ga naar ....

Voor de zorgverlener