CMV of cytomegalovirus

Cytomegalie wordt veroorzaakt door het cytomegalovirus of CMV. Cytomegalie kan je hebben zonder dat je het weet. Soms lijkt het op een gewone griep met klachten als vermoeidheid, lichte koorts, spierpijn, verkoudheid of gezwollen klieren. 

Om het risico op CMV-infectie te verminderen, is het belangrijk dat alle vrouwen vanaf de zwangerschapswens een goede handhygiëne (wassen of ontsmetten) in acht houden. Dit vooral na contact met lichaamsvocht van kleine kinderen bijvoorbeeld na het verluieren of neus snuiten en voor elke maaltijd. Daarnaast wissel je best geen bestek uit met kinderen, drink je best niet van hetzelfde glas of eet je niet van dezelfde appel,…. Het virus kan ook via kussen of vrijen doorgegeven worden door de partner.
Risicogroepen: kleuterleidsters, personeel in kinderdagverblijven en in instellingen voor kinderen met een handicap, verpleegkundigen en artsen op kinderafdelingen.
Bespreek jouw overplaatsing of arbeidsstop met jouw arbeidsgeneesheer. Heb je recent een CMV-infectie doorgemaakt en heb je een kinderwens? Bespreek dit met je hulpverlener.

Cytomegalie kan voor je ongeboren baby ernstige gevolgen hebben. Het is de meest frequente oorzaak van doofheid en/of mentale problemen bij de pasgeborene. Een geneesmiddel of vaccin voor dit virus bestaat (nog) niet. Je kan enkel voorzorgen nemen.

CMV wordt overgedragen door direct contact met besmet lichaamsvocht (speeksel, urine, traanvocht,…). Heel wat jonge kinderen zijn ermee besmet. Nog maanden na de besmetting kan een kind dit overdragen. Daarom zijn het vooral moeders met jonge kinderen, kleuterleidsters en kinderverzorgsters die risico lopen om besmet te geraken. Eens je zwanger bent en je werkt in een omgeving met hoog risico op CMV kan je overgeplaatst worden naar een functie met een ‘normaal risico’ of moet je stoppen met werken. Voorbeelden van omgevingen met een hoog risico zijn: kleuterklassen, kinderdagverblijven, instellingen voor gehandicapte kinderen, kinderafdelingen in een ziekenhuis, enz.
Bespreek jouw risico met je arbeidsgeneesheer.

Ga naar ....

Voor de zorgverlener