HIV en AIDS - Zorgverlener

Advies

Het is aan te bevelen om aan alle vrouwen met een zwangerschapswens, preconceptioneel het nut van een hiv-test te bespreken en deze vervolgens ook aan te bieden (KCE).

In 2012 noteerde het WIV 1.227 nieuwe diagnoses van hiv-infectie. Dit brengt het aantal nieuwe diagnoses met hiv op 3,4 per dag. In vergelijking met het totaal aantal nieuwe diagnoses in 2011, zien we een lichte stijging met 3,8%.

Preconceptioneel is het belangrijk om met elke vrouw het nut van hiv-test te bespreken en aan te bieden. Enkel de vrouwen met risicogedrag screenen leidt tot te veel onderdiagnose.

Zowel voor de vrouw als het personeel is het belangrijk de hiv- status van de vrouw te kennen. Hiv-positieve vrouwen en mannen moeten worden gemotiveerd tot veilig seksueel vrijgedrag. Bovendien kunnen ze geïnformeerd worden over het risico op perinatale hiv-transmissie en over effectieve therapieën om dit risico te verminderen (Domus Medica, NICE, AJOG). Behandelingsstrategieën kunnen dan reeds preconceptioneel opgestart worden (AJOG). Hiv positieve vrouwen dienen te worden doorverwezen naar een tertiair centrum (Domus Medica).

Indien een vrouw een hiv-test weigert, dan wordt dit expliciet in het dossier vermeld (Domus Medica).