Rode hond of Rubella - Zorgverlener

Advies

Indien er geen bewijs bestaat van de immuniteitsstatus van de vrouw, doet men preconceptioneel een bloedafname naar antistoffen voor rubella. Bij seronegatieve status voor rubella vaccineert men met een MMR vaccin.

Rubella of rode hond wordt veroorzaakt door een virus. Rubella is meestal een milde aandoening. Een primo-infectie in het begin van de zwangerschap kan ernstige complicaties veroorzaken zoals miskraam, doodgeboorte en het congenitale rubellasyndroom. Dit laatste gaat gepaard met afwijkingen bij het kind zoals gehoorstoornissen, ontwikkelingstoornissen, groeiachterstand en hart- en oogdefecten (Domus Medica).

 

De meeste vrouwen zijn tegen rubella gevaccineerd tijdens hun kindertijd. Na vaccinatie is er levenslange protectie bij meer dan 90% van de gevaccineerden (Domus Medica). Bij enkele procenten van de gevaccineerden treedt er echter geen seroconversie op. Bovendien kan bij vrouwen van buitenlandse herkomst niet worden aangenomen dat ze gevaccineerd zijn en zijn er vrouwen die om principiële redenen niet gevaccineerd zijn als kind. Gerichte screening op de vaccinatiestatus voor rubella blijft dus nodig voor alle vrouwen van vruchtbare leeftijd (NHG, ICSI, AJOG).

 

Een MMR of rubellavaccin, aangetoond via een geschreven attest, vaccinatiebewijs of dossiergegevens (en niet enkel uit anamnese ) is voldoende. Dit is bij de meeste vrouwen het geval (Domus Medica). Indien men geen bewijs heeft over de vaccinatiestatus of de immunisatiestatus van de vrouw,  is een serologisch preconceptioneel onderzoek naar antistoffen voor rubella aan te bevelen (Domus Medica, KCE). Een IgG-titer van 1:32 of hoger of een IgG-spiegel van 20 IU/ml of hoger geldt als voldoende bescherming. Bij lagere waarden is de interpretatie afhankelijk van wat het laboratorium aangeeft en wordt overleg gepleegd (NHG). Bij seronegatieve status voor rubella vaccineert men met een MMR vaccin (Domus Medica).

Omdat het afzonderlijke rubellavaccin niet meer beschikbaar is, vaccineert men met het gecombineerde MMR-vaccin (bof-mazelen-rubellavaccin). Na vaccinatie dient men een conceptie te vermijden gedurende de eerste vier tot twaalf weken (Domus Medica, AJOG). Het is niet nodig om nadien de titer te hertesten. Rubellavaccinatie tijdens de zwangerschap wordt niet aangeraden  aangezien het vaccin levende verzwakte virussen bevat (Domus Medica). Indien bij een zwangere vrouw wordt vastgesteld dat zij niet immuun is voor rubella, wordt zij best na de bevalling gevaccineerd (www.bcfi.be) .

Voor publiek