Kinkhoest of Pertussis - Zorgverlener

Advies

Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie met het Triaxis vaccin aanbevolen tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg. De vaccinatie dient iedere zwangerschap herhaald te worden. Vaccinatie van andere personen die in contact komen met de baby wordt eveneens aanbevolen. Vaccinatie van de vader van de baby wordt terugbetaald.

In de Verenigde Staten en in meerdere Europese landen, ook in België, worden sinds meerdere jaren meer gevallen van kinkhoest gerapporteerd. Dit kan te maken hebben met een grotere alertheid en nieuwe diagnosemogelijkheden, maar mogelijk ook met een reële toename. Er is weliswaar momenteel geen sprake van een epidemie (www.bcfi.be).

Bij de meeste volwassenen verloopt kinkhoest asymptomatisch of weinig symptomatisch, maar volwassenen vormen wel een belangrijke bron van infectie bij kinderen die (nog) niet of niet volledig werden gevaccineerd, b.v. bij zuigelingen jonger dan 2 maand, vóór hun eerste vaccinatie (www.bcfi.be).

Sinds 2013 heeft de Hoge Gezondheidsraad zijn adviezen over vaccinatie tegen kinkhoest herzien.

Vaccinatie van de toekomstige moeder gebeurt bij voorkeur tussen de 24ste en 32ste week van de zwangerschap.

Indien de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap wordt gegeven, wordt ze zo snel mogelijk postpartum toegediend als onderdeel van de cocoonstrategie (vaccinatie van personen die veel in contact komen met de baby).

In geval de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap werd ingeënt of men deze inenting onmiddellijk na de bevalling plant, blijft ‘cocoonvaccinatie’ voor partner en andere adolescenten en volwassenen die met de zuigeling in contact komen zeker aanbevolen. Deze ‘cocoonvaccinatie’ wordt best uitgevoerd een paar weken vóór de bevalling.

Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over co-administratie van een kinkhoest vaccin en een griepvaccin bij zwangere vrouwen (HGR, 2013).

De introductie van een nieuw vaccin roept een aantal vragen op. Wat is de winst van het vaccin in termen van morbiditeit en mortaliteit? Wat is de kosten-batenverhouding voor het individu en voor de gemeenschap? Dergelijke vragen blijven voor dit kinkhoestvaccin voor volwassenen nog grotendeels onbeantwoord. Het is daarenboven in de praktijk, zeker bij oudere mensen, vaak moeilijk te achterhalen of er ooit een basisvaccinatie tegen kinkhoest is gebeurd (www.bcfi.be).

Voor publiek