Hepatitis C - Zorgverlener

Advies

Hoogrisicogroepen dienen preconceptioneel gescreend te worden op hepatitis C (Domus Medica). De behandeling dient voor de zwangerschap te gebeuren.

Het heeft op dit moment weinig zin om alle vrouwen met een zwangerschapswens of zwangere vrouwen te screenen op hepatitis C. Gezien de lage prevalentie in België is de kans op vals-positieven bij een algemene screening groot. Ook de kosten voor confirmatietests met dure PCR (Polymerase Chain Reaction) zijn hoog. Bovendien is nog niet bewezen of de wijze van bevallen of het type voeding van de neonatus, verticale transmissie doet afnemen (Domus Medica).

Aangezien vrouwen met een hoog risico, zoals vrouwen die drugs spuiten of gespoten hebben, een hogere prevalentie van hepatitis C hebben, wordt er geopteerd om die vrouwen preconceptioneel wel te screenen op antistoffen voor Hepatitis C. Vrouwen met een positieve screening, worden voor verdere oppuntstelling en behandeling doorverwezen naar een tertiair centrum (Domus Medica). Geïnfecteerde vrouwen worden best voor de zwangerschap behandeld.

Voor publiek