Post-bariatrische chirurgie - zorgverlener

Advies

Na bariatrische chirurgie is het aanbevolen vrouwen preconceptioneel en tijdens de zwangerschap te screenen op mogelijke tekorten en over te schakelen op een specifiek multivitaminepreparaat voor zwangere vrouwen dat ijzer, vitamine B12, folaat, vitamine D en calcium bevat.
Doorverwijzing naar een gynaecoloog en eventueel diëtist is aanbevolen.

Als geen tekorten opgespoord worden, is het aangewezen elk trimester van de zwangerschap de gehaltes aan ijzer, calcium en vitamine D via een bloedtest na te gaan om eventuele tekorten die zich tijdens de zwangerschap ontwikkelen op te sporen en te kunnen behandelen.

Er zijn 3 types bariatrische chirurgie:

  1. Het restrictieve type waarbij het maagvolume verkleind wordt

  2. Het malabsortieve type waarbij een vermindering van de absorptie ter hoogte van de dunne darm optreedt

  3. Het restrictieve-malabsortieve type waarbij zowel het maagvolume als het absorptieoppervlak van de dunne darm gereduceerd wordt

Als gevolg van bariatrische chirurgie wordt een optimale opname van belangrijke vitaminen en mineralen beperkt, vooral in het geval van malabsortieve chirurgie. Na bariatrische chirurgie wordt aldus aangeraden een multivitaminepreparaat in te nemen (Edwards et al., 2005).

Zwangerschap na bariatrische chirurgie is relatief veilig vergeleken met de hogere kans op zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie en foetale macrosomie door obesiteit tijdens de zwangerschap (ICSI).

Tijdens de zwangerschap, wanneer de behoefte aan de meeste vitaminen en mineralen stijgt, kunnen echter nutritionele tekorten resulteren in symptomen of een slechtere zwangerschapsuitkomst. De meest frequente nutritionele deficiënties bij zwangere vrouwen na bariatrische heelkunde zijn tekorten aan ijzer, vitamine B12, vitamine D, calcium, zink en selenium (ICSI).

 

Meer info: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas