Vitamine A - Zorgverlener

Advies

Preconceptioneel en tijdens de zwangerschap is een inname van vitamine A hoger dan 3000 μg/dag (= 10000 IE) te vermijden.

Het betreft voedsel rijk aan vitamine A zoals lever en leverproducten en multivitaminepreparaten die niet specifiek voor zwangere vrouwen bedoeld zijn

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor vitamine A bedraagt  700 μg RE1 voor zwangere vrouwen tegenover 650 μg RE voor niet-zwangere vrouwen. De ADH tijdens de zwangerschap en lactatie liggen beduidend hoger om zo de optimale groei van de foetus te garanderen en om het mogelijk te maken een zekere voorraad in de lever aan te leggen.

Niettegenstaande de belangrijke rol van vitamine A tijdens de zwangerschap leidt een inname hoger dan 3000 μg/dag tijdens het eerste trimester van de zwangerschap tot teratogeniteit en is dit bijgevolg gecontra-indiceerd.

 

Bronnen: HGR/NHG/NICE/AJOG

 


1RE:Retinol Equivalenten