Mondzorg - Zorgverlener

Advies

Preconceptioneel wordt een (preventieve) controle bij de tandarts aanbevolen.

Tijdens de zwangerschap is er een verhoogd risico op paradontale problemen, inclusief gingivitis en zwangerschapsepulis. Slechte mondgezondheid wordt geassocieerd met negatieve zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht (ICSI) en verhoogde kans op tandbederf bij het jonge kind (Ajesh et al., 2012; Steinberg et al, 2013).

Ondanks het bewezen belang van een goede mondzorg  vanaf conceptie en tijdens de zwangerschap, wordt dit onderwerp door zorgverleners te weinig besproken tijdens preconceptionele en zwangerschapsconsultaties. Bovendien wordt er vaak getwijfeld over de veiligheid van mondzorg gedurende de zwangerschap. Ontwikkelen van richtlijnen over mondzorg voor en tijdens de zwangerschap is nodig (Ajesh et al., 2012; Steinberg et al, 2013).

-> Mondzorg - Algemeen